Recruitment

GROOO INTERNATIONAL Tuyển Mobile Developer – Up To $1500 - HCM

• Có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
• Thành thạo React Native.
• Có kinh nghiệm làm việc với Ionic framework là một lợi thế lớn.
• Có kinh nghiệm sử dụng Web service, REST APIs, handling JSON/XML là một ưu thế
• Có kinh nghiệm Push Notification, Map, Google services
• Có kinh nghiệm làm việc với SQL là một lợi thế
• Biết TypeScript hoặc ClojureScript là một lợi thế
• Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng và thủ tục
• Am hiểu tương đối các thư viện thứ ba
• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, Unit test/automation test
• Có kiến thức về tài chính là một lợi thế
• Tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính/ Công nghệ thông tin/ Lập trình phần mềm... hoặc các ngành liên quan