Welcome to Grooo International

Grooo International JSC is Information Technology & software platform development company based in Hanoi, Vietnam, has been providing software offshore development services for Japanese Market for more than one decade, with our experienced engineer team, we expand our market gradually to Korea Market, Australia Market and Finland, large organization & corporation in Vietnam.

Learn More

WHO we are

Hiworld JSC has been merged into Grooo International JSC to be one unique business entity, focusing on:

- Software outsourcing development services
- Fin-tech Platform Development
- Travellers/Tourism Platform Development
- Agriculture Technology Platform development

Learn More

What Our Client Say

Our Activities

12

YEAR HISTORY

50

CLIENTS WORLDWIDE

100

PROJECTS DELIVERED

100

MEMBERS

Recruitment

GROOO INTERNATIONAL Tuyển Mobile Developer – Up To $1500 - HCM

Khi trở thành React native Developer, bạn sẽ trực tiếp tham gia các dự án phát triển sản phẩm cho hệ thống fintech (quản lý vay tiêu dùng)
• Xây dựng và phát triển ứng dụng mobile bằng React-native
• Phối hợp với các bộ phận chức năng để phân tích, thiết kế và lập trình các tính năng mới
• Xây dựng và phát hành ứng dụng trên kho ứng dụng
• Tham gia việc test và hoàn thiện sản phẩm, có thể làm việc với khách hàng trong quá trình bàn giao sản phẩm.
• Tham gia nghiên cứu công nghệ, cải tiến giải pháp/ kiến trúc hệ thống..

Learn More

Ready To Get Started?

Please feel free to contact us for further information.

WE HAVE WORKED WITH