Activity

GROOO INTERNATIONAL Tiếp Tục Đồng Hành Với Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tổ Chức Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Lần Thứ 35

Ngày 14/05/2018, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35.
Đặc biệt hội đồng độc lập của công ty Grooo International và Hội đồng của Viện sẽ tuyển chọn những báo cáo suất sắc nhất để trao giải thưởng.