Activity

Grooo International Đồng Tài Trợ Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Lần Thứ 37 Của Viện Toán Ứng Dụng Và Tin Học - Đại Học Bách Khoa HN

Ngày 05/06/2020, Viện Toán ứng dụng & Tin học – Đại học Bách Khoa đã phối hợp cùng 𝐆𝐫𝐨𝐨𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 37 tại Phòng 702, Thư viện Tạ Quang Bửu.
Hoạt động thường niên này của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhằm tạo một diễn đàn nghiên cứu, giao lưu, học hỏi trong cộng đồng sinh viên. Các sinh viên tham gia nghiên cứu cũng trình bày những vấn đề khoa học hứa hẹn sẽ nâng cao vai trò của Toán -Tin trong đời sống. Những công trình mang tính khoa học và ứng dụng cao, đồng thời thể hiện ý tưởng sáng tạo và độc đáo là những yếu tố được ban giám khảo đánh giá cao.