Activities

GROOO INTERNATIONAL tiếp tục đồng hành với đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35

Ngày 14/05/2018, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35.
Đặc biệt hội đồng độc lập của công ty Grooo International và Hội đồng của Viện sẽ tuyển chọn những báo cáo suất sắc nhất để trao giải thưởng.

Tổng kết hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35 của trường ĐHBKHN, phân ban Toán ứng dụng và Tin học

Ngày 14/05/2018 tại Phòng 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN đã diễn ra Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35 do Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức với sự đồng hành tài trợ từ phía Công ty Cổ phần Grooo International

Grooo International giao lưu cùng sinh viên Toán-Tin ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trang bị kiến thức, tâm thế cho sinh viên trong định hướng nghề và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời giới thiệu triển vọng của ngành Toán-Tin trong tương lai, đó là nội dung cốt lõi đã được Viện Toán ứng dụng và Tin học (SAMI), ĐH Bách Khoa phối hợp cùng một số doanh nghiệp, trong đó có công ty Grooo International, mang đến những góc nhìn mới cho sinh viên vào ngày 27/5/2017 vừa qua.

Follow on